واحد دوره های کوتاه مدت سازمان مدیریت صنعتی (نمایندگی خراسان رضوی)


يكي از اهداف اساسي فعاليت آموزشي سازمان
مديريت صنعتي , تربيت مديران كارآمد براي بخشهاي مختلف اجرايي بنگاههاي اقتصادي از طريق تقويت توانمنديهاي اطلاعاتي ومهارت كاربرد تئوريهاي مديريت وارائه آخرين دستاوردهاي علمي مي باشد . برنامه ها وخدمات آموزشي سازمان در زمينه هاي تخصصي گوناگون وبراي سطوح مختلف مديران ارشد , مياني , كارشناسان , سرپرستان وكاركنان بنگاههاي اقتصادي ارائه مي گردد .

دفتر آموزش هاي كوتاه مدت سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق نيز  در راستاي بالابردن دانش مديران و توانمند سازي مديران و پرسنل واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي و كاركنان دولت (با توجه به دريافت مجوز آموزش كاركنان دولت از استانداري خراسان رضوي در بخش دوره هاي عمومي ، مشترك اداري و مديريت پروژه)  دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي مورد نياز را  طراحي و اجرا مي نمايد .

  

ارتباط با دفتر دوره هاي كوتاه مدت

 

نام و نام خانوادگي

آقای میرزایی

نام و نام خانوادگي

خانم احمدیان

سمت

مجری دوره های صنعت و بخش خصوصی

سمت

مجري دوره هاي كاركنان دولت

پست الكترونيك


 modaber.eimi@gmail.com

پست الكترونيك

modaber.eimi@gmail.com

تلفن مستقيم

051-38426252

تلفن مستقيم

-------------

تلفن داخلي


051-38454100 داخلی 366

تلفن داخلي

051-38454100 داخلی 363

فاكس

051-38408187

فاكس

051-38408187

 

 

 ورود به صفحه مشاهده و ثبت نام دوره ها