اطلاعیه برگزاري دوره هاي كاربردي و تخصصي زبان انگليسي

دپارتمان زبان سازمان مدیریت صنعتی ( نمایندگی خراسان رضوي )

جهت ارتقاء سطح مهارتهای مدیران و کارشناسان موسسات ، دوره های آموزشی زيررا برگزار می نماید .

ردیف

عنوان دوره

تعداد ساعت

روز و ساعت تشكيل

نام استاد

شهريه(ريال)

1

Advanced Dialogue

(گفت و شنود پيشرفته)

(دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

28

گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

آقاي هدايتي

1،200،000ريال

گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

2

Terms Of Trade And Commerce

(كلمات تجاري وبازرگاني)

(دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

32

گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

آقاي پارسا

1،200،000ريال

گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

3

Business Correspondence

(نامه نگاري ومكاتبات تجاري)

(دریافت محنوای دوره-کلیک کنید)

32

گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

خانم عليز اده

1،200،000ريال

گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

4

Methods Of Administrative Meetings

(روش برگزاري جلسات اداري و ارائه مقاله و سخنراني به زبان انگليسي)

(دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

28

گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

آقاي رسولي

1،500،000ريال

گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)ثبت نام آنلاین ثبت نام حضوری