کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی (نمايندگي خراسان رضوي ) داراي منابع غنی اعم از کتاب، پایان نامه و نشريات ادواري و

بیش از 9000 جلد کتاب در 5500 عنوان وهمچنین شامل پایان نامه در زمینه های موضوعي مدیریت مي باشد که یکی از

غنی ترین کتابخانه ها در نوع خود به شمار می رود. این مجموعه تلاش دارد همگام با فناوری روز، با انواع منابع گردآوری شده

و منتخب، راهنما و پاسخگوی مدیران، كارشناسان پژوهشگران، استادان و دانشجویان باشد. سیستم رده بندی كتابخانه بر اساس

 سیستم گنگره امریکا و نرم افزار کتابخانه بصورت شبكه داخلي قابليت جستجو دارد. در ضمن اطلاعات كتابها و پايان نامه ها

از طريق سايت اصلي سازمان به آدرسEIMI.IR  قابل دسترسي مي باشد.