برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 •  

   دوره آموزشی : امورگمرکی وترخیص کالا

  سرفصل:
  -      ساختارسازمانی گمرک                               مجازات های رایج درگمرک
  -      وظایف گمرکی                                          حمل کالا
  -      اظهارنامه                                               دستورالعمل استردادحقوق ورودی کالاهای وارداتی که درساخت کالاهای صادراتی به کاررفته اند
  -      کالاهای وارده به کشور                               قوانین ومقررات مربوط به ورود کالاهای همراه مسافر
  -      انواع ترانزیت داخلی                                  ارزش گذاری کالاهای صادراتی
  -      کالای متروکه                                          ارزش گذاری کالاهای وارداتی
  -      قاچاق کالا                                              صدورکالا ازطریق پست
  -      معافیت ازحقوق ورودی                              واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز
  -     ارزیابی کالا درگمرکات                                چگونگی وشرایط ورودکالای مستعمل

  تاریخ برگزاری دوره : 94/03/17      مدت دوره :  16 ساعت    ساعت برگزاری :16 الی 20 روزهای یکشنبه - سه شنبه
  آدرس محل برگزاری : سازمان مركزي مديريت صنعتي-نبش بعثت 9 شهریه :  900،000 ريال
  نوع گواهی نامه : به شرکت کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته باشند و دوره را با موفقیت به پایان برسانند گواهينامه سازمان مديريت صنعتي اعطا خواهد شد .
  . شرایط و نحوه ثبت نام :
    ارسال معرفی نامه از واحد محل اشتغال به همراه فیش واریزي شهريه به شماره حساب21021157331 بانك سرمايه بنام موسسه تحقيق وتوسعه مديريت مدبر خراسان به همراه يك قطعه عكس، فتوکپی شناسنامه و كارت ملي جهت صدور گواهی نامه الزامی است .
  -   حداکثر مهلت ثبت نام 24ساعت قبل از شروع دوره وحضور دردوره ، باتوجه به اولويت ثبت نام مي باشد .
  -    معرفی بیش از سه نفر شامل 10درصد تخفیف میباشد.
   
  مدرس دوره: جناب آقای فرامرزی معاون امور گمرکی گمرکات استان خراسان رضوی دارای 23 سال سابقه خدمت، مدرس دوره های تخصصی گمرک ازقبیل قانون امور گمرکی ،مدیریت صادرات واردات ،ارزش افزوده و....