برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
آرشیو اخبار دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 15:57

ثبت نام دوره های تخصصی تک پودمان

مرکز آموزش علمی – کاربردي سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردي، مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوري تک پودمانهاي تخصصی به شرح زیر را برگزار می نماید.


 
                                  


منبع:   تعداد بازدید : 4775 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت