برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
همایش ها و سمینارهای برگزار شده چهار شنبه 2 دی 1394 ساعت 12:11

همایش مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار

همایش مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار با تاکید بر نقش اخلاق حرفه ای در مسئولیت اجتماعی توسط دکتر ناصر میرسپاسی در 30 آذرماه برگزار گردید.


منبع:   تعداد بازدید : 6774 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت