برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
اقتصاد مكتب پولي
کد کتاب5
نویسندهفريد من ‌‌‍، ميلتون
مترجمتقوي، مهدي ؛ مدركيان ، حسن
موضوعجامعه شناسي
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال خرید1375
محل نشرتهران
شابک7الف 4ف/ 98/3 HB
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد5500
قیمت خرید5500
تاریخ خرید1377/10/15
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1. مكتب اقتصاد شيكاگو 2. سياست پولي الف. تقوي ، مه