برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
مديريت استرس
کد کتاب10
نویسندهبلانچارد ، كنت
مترجمرمضاني ، بهزاد
موضوععلوم پزشكي
ناشراوحدي
سال خرید1376
محل نشرتهران
شابک4 م 8 ب / 777/65 RA
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد4000
قیمت خرید4000
تاریخ خرید1377/10/15
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1. مديران- بهداشت 2. فشار رواني