برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
قوانین و مقررات ساختمانی  -  شنبه 1 مهر 1396 ساعت 8:31
اصول حسابداري 1
کد کتاب17
نویسندههورن گرن ، چارلز( و ديگران )
مترجمنوروش ، ايرج ؛ كرمي ، غلامرضا
موضوعحسابداري
ناشرمولف
سال خرید1377
محل نشرتهران
شابک1ج 62 الف 9 ه / 5635 HF
وضعیت کتابامانت
قیمت روی جلد22000
قیمت خرید0
تاریخ خرید1377/10/23
BNoCh1
نحوه تهیهاهدائي
کلید واژه های کتاب1 . حسابداري