برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
مهارتهاي لازم براي مؤفقيت در مديريت
کد کتاب3
نویسندهگيبسون ، مارسي
مترجمرشيدي نيك ،امير
موضوعمديريت
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال خرید1377
محل نشرتهران
شابک9 م 9 گ / 31 HD
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد4600
قیمت خرید4600
تاریخ خرید1377/10/15
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1 . مديريت 2 . مؤفقيت