برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل ج 2
کد کتاب13
نویسندهبرچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گري
مترجمغيبي ، منوچهر
موضوعتكنولوژي
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال خرید1371
محل نشرتهران
شابک9س 4 ب / 58/6 T
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد4950
قیمت خرید4950
تاریخ خرید1377/10/23
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1 . نظام هاي اطلاعاتي مديريت