برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
كنترل آماري فرايند
کد کتاب16
نویسندهمهربان ، رضا
مترجم
موضوعفني و مهندسي
ناشرالبرز
سال خرید1376
محل نشرتهران
شابک9 ك 9 م / 156/8 TS
وضعیت کتابوجين
قیمت روی جلد7000
قیمت خرید7000
تاریخ خرید1377/10/23
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1 . كنترل فرايندها - روشهاي آماري