برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
اصول حسابداري 2
کد کتاب19
نویسندهنوروش ، ايرج ؛ شيرزادي ، فيض الله
مترجم
موضوعحسابداري
ناشردانشكده مديريت دانشگاه تهران
سال خرید1376
محل نشرتهران
شابک2 ج 87 ن 2 ف / 5655 HF
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد22000
قیمت خرید0
تاریخ خرید1377/10/23
BNoCh1
نحوه تهیهاهدائي
کلید واژه های کتاب1 . حسابداري