برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
مديريت خريد و سفارشهاي خارجي
کد کتاب1
نویسندهگنابادي ، محمود
مترجم-
موضوعمديريت
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال خرید1375
محل نشرتهران
شابکHD 39/5 /گ9 م4
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد4800
قیمت خرید4800
تاریخ خرید1377/10/13
BNoCh1
نحوه تهیهخريداري
کلید واژه های کتاب1 . مديريت خريد 2 . سفارشهاي خارجي