تاریخچه الزویر و خدمات آن -  شنبه 3 تیر 1396 ساعت 6:15
کارگاه های آموزشی دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 1:29

برگزاری دوره آموزشی تدوین کیفیت و قوانین حقوقی اجرای استاندارد

موسسه تحقیق و توسعه مدیریت مدبر خراسان رضوی با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی برگزار می کند .


منبع:   تعداد بازدید : 474 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت