قوانین و مقررات ساختمانی  -  شنبه 1 مهر 1396 ساعت 8:31
اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون آزمون در مهر 1396 -  سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 23:57
  • دوره مدت دوره قیمت(تومان)  
    ساعت تئوری عملی  
    مسئول حفاظت و ایمنی 67 119 412،000 سرفصل
    مشاور مهارتهای سالم زیستن 89 356 302،600 سرفصل