برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 •  

  اطلاعیه برگزاري دوره هاي كاربردي و تخصصي زبان انگليسي

  دپارتمان زبان سازمان مدیریت صنعتی ( نمایندگی خراسان رضوي )

  جهت ارتقاء سطح مهارتهای مدیران و کارشناسان موسسات ، دوره های آموزشی زيررا برگزار می نماید .

  ردیف

  عنوان دوره

  تعداد ساعت

  روز و ساعت تشكيل

  نام استاد

  شهريه(ريال)

  1

  Advanced Dialogue

  (گفت و شنود پيشرفته)

  (دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

  28

  گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

  آقاي هدايتي

  1،200،000ريال

  گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

  2

  Terms Of Trade And Commerce

  (كلمات تجاري وبازرگاني)

  (دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

  32

  گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

  آقاي پارسا

  1،200،000ريال

  گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

  3

  Business Correspondence

  (نامه نگاري ومكاتبات تجاري)

  (دریافت محنوای دوره-کلیک کنید)

  32

  گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

  خانم عليز اده

  1،200،000ريال

  گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)

  4

  Methods Of Administrative Meetings

  (روش برگزاري جلسات اداري و ارائه مقاله و سخنراني به زبان انگليسي)

  (دریافت محتوای دوره-کلیک کنید)

  28

  گروه اول:شنبه-دوشنبه (20-18)

  آقاي رسولي

  1،500،000ريال

  گروه دوم:يكشنبه -سه شنبه (18-16)



  ثبت نام آنلاین ثبت نام حضوری