برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 • شرایط عضویت در کتابخانه
  شرايط عضويت
  افراد با رعايت مقررات مربوطه مي توانند از كتابخانه سازمان استفاده نمايند. اين افراد به دو گروه عضو و غير عضو تقسيم مي شوند:
   
  1. اعضاء كتابخانه 
  اشخاصي كه از كليه خدمات كتابخانه از جمله امانت منابع مي توانند بهره مند شوند شامل:
  الف . كاركنان سازمان
  ب  اساتيد
  ج. دانشجويان
  د. اعضاء كانون فارغ التحصيلان
   
  2.غير عضوء
   اشخاصي كه صرفا" از خدمات كتابخانه در محل بهره مند مي شوند
  الف.فارغ التحصيلان دوره هاي قبل  سازمان و دانشجويان رشته هاي مديريت ، حسابداري و غيره دانشگاهها و موسسات آموزشي ديگر .
  ب. متخصصان و پژوهشگران در زمينه مديريت
  ج.  ساير اشخاصي كه نياز به استفاده از خدمات كتابخانه را دارند به تشخيص و معرفي مديران سازمان و يا رئيس كتابخانه
   
  مدارك لازم جهت عضويت :
  1.     ارائه كارت معتبر دانشجويي
  2.     2 قطعه عكس 4*3
  3.     فتوكپي شناسنامه يا كارت ملي
  4.     پرداخت حق عضويت