برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 • رشته صنایــــع غذایــــــــــــــی
   

  ردیف نام استاندارد مجموع ساعت(نظری-عملی)
  1 آشپز درجه 1 112
  2 آشپز درجه 2 216
  3 آشپز سنتی 130
  4 آشپز غذاهای فوری 78
  5 آشپز مخصوص-روز 104
  6 شیرینی پز درجه 1 118
  7 شیرینی پز درجه 2 190
  8 شیرینی پز شیرینهای خشک 136
  9 طباخ آبزیان 100
  10 کباب زن و تخته کار 74
  11 کیک ساز و تر ساز 90
  12 متصدی کافی شاپ 82
   
   
   
   
  استاندار مهارتی وآموزشی آشپز درجه2 (رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره اموزشی 112ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تهیه ونگهداری مواد اولیه 9 360000
  2 توانایی پخت به روشهای مختلف 5/3 92000
  3 توانایی توزین مواد اولیه 3 120000
  4 توانایی تهیه انوع سس های سرد وگرم 8 344000
  5 توانایی تهیه انواع سوپ وآش 12 480000
  6 توانایی تهیه انواع چلو وپلو 18 900000
  7 توانایی تهیه انواع خورش 17 776000
  8 توانایی تهیه انواع غذاهای گوشتی
   
  40 2150000
  9 توانایی تهیه بعضی غذاهای سنتی
   
  5/14 610000
  10 توانایی تهیه برخی ازغذاهای خمیری وپاستا باسس آن
   
  25 1048000
  11 توانایی تهیه سالاد واردور,کناپ وکوکتل ,میگو وپوره
   
  27 1116000
  12 توانایی تهیه دسر
   
  15 672000
  13 توانایی چیدمان میز وسرو غذا
   
  14 620000
   
   
   
   
   
  استاندارد مهارت وآموزشی آشپز درجه 1 (رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 112ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تهیه پتاژ وسوفله 5/8 385000
  2 توانایی تهیه سالاد واردو 13 591000
  3 توانایی تهیه ترشی وشورومربا 13 554000
  4 توانایی تهیه انواع پلو 5/13 618000
  5 توانایی تهیه انواع غذاهای گوشتی(مرغ گالانتین,استیک,رتی فیله,کیوسکی,ژیگو,.......) 5/22 1011500
  6 توانایی تهیه غذاهای خمیری 10 447500
  7 توانایی تهیه برخی غذاهای سنتی (دلمه ,کوفته ,شامی) 5/11 547000
  8 توانایی تهیه دسر
   
  13 747000
   
   
   
   
  استاندارد مهارت وآموزشی  آشپز غذاهای فوری (رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 78ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی عوامل موثرکار وموقعیت مکانی فعالیت 3 84000
  2 توانایی رعایت بهداشت محیط کار ونظافت فردی وعمومی طبق اصل GHP 4 100000
  3 توانای به کارگیری وسایل ودستگاههای مختلف آماده سازی وپخت درآشپزخانه صنعتی ونیمه صنعتی 5/9 242000
  4 توتنایی شستشو وضدعفونی وسرویس ونگهداری وسایل دستگاههاطبق اصول GHP 5/2 112000
  5 توانایی تهیه وآماده سازی مواد اولیه مورد نیازمورد نیاز 3 120000
  6 توانایی توزین واندازه گیری مواد اولیه 2 68000
  7 توانایی تهیه انواع ساندویچ گرم 8 308000
  8 توانایی تهیه انواع ساندویچ سرد
   
  5/7 354000
  9 توانایی تهیه انواع پیتزا
   
  13 622000
  10 توانایی تهیه انواع غذاهای پرسی
   
  15 708000
  11 توانایی بسته بندی انواع غذا برای سرو خارج از رستوران
   
  5/2 76000
  12 توانایی تشخیص روش های مناسب نگهداری مواد اولیه وغذاهای اماده
   
  5/5 160000
  13 توانایی پیشگیری از حوادث ورعایت اصول ایمنی محیط کار 5/2 94000
   
   
   
  استاندارد مهارت  وآموزشی  طباخ آبزیان  (رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 100ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثرکار 2 71000
  2 توانایی شناخت انواع آبزیان مناسب طبخ براساس اداب وسنن 15 588000
  3 توانایی تشخیص سلامت ابزیان مناسب طبخ (تشخیص آبزیان تازه ازکهنه) 6 213000
  4 توانایی ایجاد شرایط بهینه نگهداری آبزیان تازه ومنجمد تازمان طبخ 7 304000
  5 توانایی آماده سازی انواع آبزیان تازه ومنجمدجهت طبخ 11 520000
  6 توانایی انجام روش های مختلف طبخ آبزیان 10 466000
  7 توانایی تهیه وطبخ چند نوع غذای دریایی 34 1614000
  8 توانااجرای اصول بهداشتی درآشپزخانه
   
  15 625000
   
   
    
   
  استانداردمهارت وآموزشی آشپزسنتی(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 130ساعت


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی آماده سازی سبزیجات وصیفی جات 5/2 112000
  2 توانایی تشخیص ابزار وتجهیزات مورد نیاز آشپزی سنتی 2 68000
  3 توانایی توزین با پیمانه کردن مواد مختلف 3 143000
  4 توانایی تهیه املت 5/3 164000
  5 توانایی پخت غذاهای سفره خانه 12 552000
  6 توانایی پخت اعضاء اجزاء گوسفند یاگوساله 5/8 406000
  7 توان پخت انواع کتلت وکوکو 7 328000
  8 توانایی پخت برنج سفید
   
  5/3 146000
  9 توانایی پخت برنج مخلوط(پلو)
   
  20 986000
  10 توانایی تهیه انواع ته چین
   
  7 328000
  11 توانایی پخت انواع خورش
   
  24 1212000
  12 توانایی پخت انواع کوفته
   
  5/6 320000
  13 توانایی پخت انواع دلمه
   
  5/4 216000
  14 توانایی تهیه انواع آش
   
  13 640000
  15 توانایی رعایت نکات حفاظتی وایمنی وبهداشت کار 13 424000
   


  استانداردمهارتی وآموزشی آشپزمخصوص – روز(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی104ساعت

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثرکار 2 71000
  2 توانایی نگهداری وشستشوی وسایل کار ومواد اولیه 3 125000
  3 توانایی پاک کردن ,شستن,خشک کردن ,سرخ کردن سبزیجات وصیفی جات 6 250000
  4 توانایی آماده سازی انواع گوشت 6 250000
  5 توانایی روشن کردن وتنظیم درجه حرارت فر برحسب درجه فارنهایت یا سانتیگراد 1 35000
  6 توانایی توزین یا پیمانه کردن مواد مختلف 1 35000
  7 توانایی آماده سازی وچیدن میز شام وآرایش بشقاب ودیس وتزئین دستمال سفره 3 125000
  8 توانایی تهیه اردور 5/1 62000
  9 توانایی تهیه سالاد 75/1 85000
  10 توانایی تهیه سس 15/1 58000
  11 توانایی تهیه سوپ 2 71000
  12 توانایی تهیه املت 15/1 58000
  13 توانایی تهیه ساندویچ 15/1 58000
  14 توانایی تهیه پاته 5/1 62000
  15 توانایی پوره 2 89000
  16 توانایی تهیه ژیگو 5/2 116000
  17 توانایی تهیه استیک 2 71000
  18 توانایی تهیه کتلت 2 71000
  19 توانایی تهیه پنکیک یاگوشت 5/1 62000
  20 توانایی تهیه شاتو بریان 2 89000
  21 توانایی تهیه تورنتو 2 71000
  22 توانایی تهیه راگو 2 71000
  23 توانایی تهیه رتی فیله 5/2 116000
  24 توانایی تهیه پودینگ 5/1 62000
  25 توانایی تهیه گولاش 2 89000
   
   
  26 توانایی تهیه همبرگر 5/1 62000
  27 توانایی تهیه فیله 5/2 116000
  28 توانایی تهیه بیف استروگانف 5/2 116000
  29 توانایی تهیه بیف استرگانف 5/2 116000
  30 توانایی تهیه بیفتک 2 89000
  31 توانایی تهیه ماکارونی 15/1 58000
  32 توانایی تهیه غذابامرغ 75/1 85000
  33 توانایی تهیه غذابابوقلمون 5/2 116000
  34 توانایی تهیه غذاباغاز یا مرغابی 5/3 170000
  35 توانایی تهیه غذابا بلدرچین 15/1 58000
  36 توانایی تهیه غذاباماهی 75/1 85000
  37 توانایی تهیه غذا بامیگو 5/1 62000
  38 توانایی تهیه غذا با خرچنگ دریایی 5/2 98000
  39 توانایی تهیه فوندو 5/1 62000
  40 توانایی تهیه گراتن 2 89000
  41 توانایی تهیه سوفله 5/1 62000
  42 توانایی تهیه رولت 5/2 116000
  43 توانایی تهیه موساکا 2 89000
  44 توانایی تهیه پروک 5/2 116000
  45 توانایی تهیه پیتزا 5/1 62000
  46 توانایی تهیه کنسومه 5/1 62000
  47 توانایی تهیه راتاتوی 5/1 62000
  48 توانایی تهیه پتاژ 5/1 62000
  49 توانایی تهیه کرپ 5/1 62000
  50 توانایی تهیه دسر 3 125000
   
   
   
  استاندارد مهارتی وآموزشی کباب زن وتخته کار(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 74ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل محیط کار 5/1 44000
  2 توانایی روشن کردن گریل,باربیکیو,کباب پزوتنظیم درجه حرارت آن براساس نوع کباب 1 35000
  3 توانایی پاک کردن شستشوی انواع گوشت 10 429000
  4 توانایی اندازه گیری حجم ووزن مواد اولیه مصرفی درآشپزخانه 2 71000
  5 توانایی آماده سازی انواع گوشت وشناخت گوشت 9 375000
  6 توانایی آماده سازی مواد اولیه انواع کباب 15 699000
  7 توانایی تهیه انواع کباب وتزئین آن 5/26 1116500
  8 توانایی تعیین مراحل وزمان انجام کار 9 264000
   
   
   

  استاندارد مهارت وآموزشی شیرنی پزی درجه 2(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 190ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تهیه مواد اولیه ,آماده سازی آنها ونگهداری تازمان مصرف 13 517000
  2 توانایی شستشو ,سرویس نگهداری دستگاههاووسایل شیرینی پزی 8 284000
  3 توانایی توزین واندازه گیری مواد اولیه 4 142000
  4 توانایی برش خمیر وقالب گیری 6 250000
  5 توانایی تهیه کمپوت,مرباومارمالاد مورد استفاده درشیرینی پزی 12 577000
  6 توانایی تهیه انواع شکلات 20 932000
  7 توانایی تهیه برخی شیرینی های خشک بدون فر (اجاق کاری ) 13 591000
  8 توتنایی تهیه انواع شیرینی خشک بافر 53 2492000
  9 توانایی تهیه انواع کیک وشیرینی تر 43 1952000
  10 توانایی تهیه انواع دسرها 18 861000
   
   
   
   
  استاندارد مهارت وآموزشی شیرینی پزی درجه 1(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 118ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تهیه انواع شکلات 11 483000
  2 توانایی تهیه چند نوع شیرینی 48 2370000
  3 توانایی تهیه انواع رویه شیرینی وسس شکلات 11 483000
  4 توانایی تهیه کیک دوطبقه وسه طبقه برای جشنها 22 1040000
  5 توانایی ساخت گل برای تزئین 8 321000
  6 توانایی تهیه انواع نان درقنادی 18 861000
   

   
  استاندارد مهارت وآموزشی شیرینی پزشیرینی های خشک(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزش 136ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی پاک کردن وشستشوی مواد مصرفی 2 71000
  2 توانایی توزین مواد اولیه شیرینی پزی 2 71000
  3 توانایی اندازه گیری حجم موادمصرفی درشیرینی پزی 2 71000
  4 توانایی الک کردن مواددرشیرینی پزی 1 35000
  5 توانایی آسیاب کردن موادمورد نیاز 3 106500
  6 توانایی مخلوط کردن مواد اولیه وتهیه شیرینی 27 1125000
  7 توانایی قالب گیری وفرم دادن بعضی شیرینی ها 5/4 224000
  8 توانایی اندود کردن سطح شیرینی قالبگیری یا فرم داده شده 3 143000
  9 توانایی چیدن شیرینی درسینی وقراردادن سینی درفر 5/6 295500
  10 توانایی تهیه انواع شیرینی طبق دستورالعمل 62 3089000
  11 توانایی روشن کردن فروتنظیم درجه حرارت براساس نوع شیرینی 4 197000
  12 توانایی کنترل مدت زمان پخت شیرینی 2 71000
  13 توانایی خنک کردن شیرینی پخته شده 2 71000
  14 توانایی نگهداری شرینی آماده 5 196000
  15 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کاردرمحیط 10 244000
   


  استاندارد مهارت  وآموزشی  متصدی کافی شاپ( قهوه سرا)رشته صنایع غذایی مجموع طول دوره 82ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  3244000
  1 توانائی رعایت نکات بهداشتی 5/6 203000
  2 توانائی رعایت نکات ایمنی 1/5 44000

  3

  توانایی درست کردن قهوه های دم کردنی فوری 12 555500
  4 توانایی درست کردن انواع دسر بستنی 5/6 314000
  5 توانایی درست کردن دسر های میوه ای وژله ای 13 554000
  6 توانایی درست کردن نوشیدنیهای شیری (انواع میلک شیک) 8 284000
  7 توانایی درست کردن نوشیدنی های تگری 4 160500
  8 توانایی کاربرد تزئینات درکافی شاپ وتشخیص ظروف مناسب سرو
   
  4 123500
  9 توانایی درست کردن انواع آبمیوه ها
   
  11 520000
  10 توانائی شستشو ونگهداری ابزار وتجهیزات قهوه سرا
   
  5/6 221500
  11 توانائی تشخیص مکان وتجهیزات مناسب برای قهوه سرا
   
  5 159000
  12 توانائی سرویس دهی به مشتری
   
  4 105000
   
   
    
   
  استاندارد مهارت و آموزشی کیک ساز وترساز(رشته صنایع غذایی)مجموع طول دوره آموزشی 90ساعت
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی پاک کردن وشستشوی مواد مصرفی 6 287000
  2 توانایی توزین مواد اولیه شیرینی پزی 3 125000
  3 توانایی اندازه گیری حجم مواد مصرفی درشیرینی پزی 3 125000
  4 توانایی الک کردن مواد مصرفی 5/1 62000
  5 توانایی اسیاب کردن موادمورد نیاز 5/1 62000
  6 توانایی مخلوط کردن مواد اولیه وتهیه خمیر کیک 5/23 1028500
  7 توانایی فالگیری انواع کیک 5/6 332000
  8 توانایی روشن کردن فروتنظیم درجه حرارت براساس نوع کیک
   
  1 35000
  9 توانایی کنترل مدت زمان پخت کیک
   
  5/1 44000
  10 توانایی خنک کرن کیک پخته شده
   
  2 71000
  11 توانایی برش و آماده کردن
   
  5/7 331000
  12 توانایی تزیین کیک به روش های مختلف
   
  26 1126500
  13 توانایی نگهداری کیک آماده شده
   
  5/1 62000
  14 توانایی شستشو,سرویس ونگهداری دستگاههاووسایل شیرینی پزی
   
  5/5 278000